Omezení

Jedním ze základních otázek, kterou je nutno si položit, když se rozhodneme půjčit si vysokozdvižnou pracovní plošinu, je otázka, …